Vurdering for læring - VFL

Hasle skole har fokus på VFL (vurdering for læring). Tydelige læringsmål, kriterier og en vurderingsmetode som fremmer læring brukes bevisst i den daglige undervisningen. Elevene bevisstgjøres på hva de skal lære, og har lært. I denne bloggen deler jeg oppgaver og viser hvordan jeg bruker VFL i kunst og håndverkundervisningen.
For ordenskyld minner jeg om god folkeskikk når det gjelder å dele andre sine bilder og oppgaver offentlig (spørr om lov før du deler).


Kontakt meg gjerne på : Jorunn.stenodegard@gmail.com.

tirsdag 7. februar 2012

4.TRINN (5.trinn) TEGNER TRÆR
Jeg reviderer kriteriearkene så og si hver gang de brukes.
Siste oppdatering av denne oppgaven var i 2012, nå er det 2016 og jeg bruker fortsatt oppgaven, men dropper "fint" i målet.
Har også gått over til å bruke oppgaven på 5.trinn.

Mål: Jeg følger kriteriene og tegner et tre.


PDF her.