Vurdering for læring - VFL

Hasle skole har fokus på VFL (vurdering for læring). Tydelige læringsmål, kriterier og en vurderingsmetode som fremmer læring brukes bevisst i den daglige undervisningen. Elevene bevisstgjøres på hva de skal lære, og har lært. I denne bloggen deler jeg oppgaver og viser hvordan jeg bruker VFL i kunst og håndverkundervisningen.
For ordenskyld minner jeg om god folkeskikk når det gjelder å dele andre sine bilder og oppgaver offentlig (spørr om lov før du deler).


Kontakt meg gjerne på : Jorunn.stenodegard@gmail.com.

onsdag 1. februar 2012

INNFØRING I FARGELÆRE.
Beklager dårlig fargegjengivelse.

MÅL:
- Jeg følger kriteriene for maling og maler en fargesirkel.
- Jeg forklarerer ordene:
primærfarge,sekundærfarge, tertiærfarge og komplementærfarge.

VURDERING:
Underveisvurdering: Lappekasting.

Sluttvurdering: Egenvurdering på målark.Undervegsvurdering (lappekasting):Elevene har "prøve" og fyller ut prøvearket.
De skal ikke skrive navn på arket. Etter ca 10-15 min. ber jeg elevene "knørve" sammen arket og kaste ballen rundt i klasserommet samtidig som jeg tiller ned fra 10. Når jeg sier 0, åpner eleven det arket de har i hånden. Vi oppsummerer, jeg spør feks : Hvem kan forklare ordet primærfarge? Dersom eleven ikke vet det, er det en mulighet for at riktig svar står på lappen han/hun har og kan svare likevel...DA lærer han/hun det forhåpenligvis da... :)
Når vi har fått riktig svar spørr jeg: Hvor mange har riktig svar på lappen sin (ikke hvem har svart riktig..)?
Vi teller opp, og noterer hvor mange som visste det før oppsummeringen.
På denne måten for jeg som lærer et innblikk i hvor mye elevene har fått med seg, og hva vi må øve mer på.
Samme prøve kan gjentas etter endt periode, da med navn og smilefjesvurdering. Denne prøven samles inn. Dette gir meg som lærer svar på hvem som har nådd målene, og hvem som event. må øve mer :) 


Vanskelig å lese? Dobbeltklikk på bildet.