Vurdering for læring - VFL

Hasle skole har fokus på VFL (vurdering for læring). Tydelige læringsmål, kriterier og en vurderingsmetode som fremmer læring brukes bevisst i den daglige undervisningen. Elevene bevisstgjøres på hva de skal lære, og har lært. I denne bloggen deler jeg oppgaver og viser hvordan jeg bruker VFL i kunst og håndverkundervisningen.
For ordenskyld minner jeg om god folkeskikk når det gjelder å dele andre sine bilder og oppgaver offentlig (spørr om lov før du deler).


Kontakt meg gjerne på : Jorunn.stenodegard@gmail.com.

onsdag 1. februar 2012

Hvordan komme i gang med VFL.

Selv startet jeg veldig enkelt og vurderte bare arbeidsinnsats og arbeidsro de første ukene.

MÅL (på tavla):
Jeg bidrar til arbeidsro.
Jeg viser god arbeidsinnsats hele økten.

VURDERING:
I starten brukte jeg bare tommelfingervurdering.
Jeg ber elevene først vurdere om de har bidratt til arbeidsro, deretter arbeidsinnsats.
Alle viser tommelfingeren samtidig. Tommel opp: Ja, jeg har snakket med innestemme, ikke forstyrret medelever som jobber eller surret rundt i klasserommet uten grunn. Tommel på siden: Glemte meg noen ganger. Tommel ned: Jeg har hatt en dårlig dag (da tar jeg gjerne et prat på tomannshånd). Tilsvarende på arbeidsinnsats...

Etterhvert har jeg laget et vurderingsskjema som alle elevene fylte ut de første gangene.
NÅ gjør jeg det slik at elevene får beskjed om at dersom de ikke følger kriteriene og når målet, må de fylle ut skjemaet før de går. Ved gjentagelse tar vi en samtale med kontaktlærer og diskuterer hva vi skal gjøre (ringe hjem.., ta det på foreldresamtale..e.l.).

Ingen kommentarer: