Vurdering for læring - VFL

Hasle skole har fokus på VFL (vurdering for læring). Tydelige læringsmål, kriterier og en vurderingsmetode som fremmer læring brukes bevisst i den daglige undervisningen. Elevene bevisstgjøres på hva de skal lære, og har lært. I denne bloggen deler jeg oppgaver og viser hvordan jeg bruker VFL i kunst og håndverkundervisningen.
For ordenskyld minner jeg om god folkeskikk når det gjelder å dele andre sine bilder og oppgaver offentlig (spørr om lov før du deler).


Kontakt meg gjerne på : Jorunn.stenodegard@gmail.com.

onsdag 15. februar 2012

SKRIFT PÅ 5.TRINNSKRIFT PÅ 5.TRINN

For noen uker siden startet vi med oppvarming. Linjeøvelser. Vi tegnet streker som var tynne, tykke, svake, sterke, rette, buet osv. Nesten som skrivedans. Etter oppvarmingen kopierte vi forskjellige border. Da var det viktig å bruke hele linjehøyden, tegne en jevn og fin bord osv. Bordene ble satt sammen til en komposisjon. Kommer sannsynligvis til å legge ut disse oppgavene senere.

I dag startet vi med en oppgave som går over to økter (2 x 45 min). Neste økt blir over vinterferien.

MÅL: Jeg bruker "fantasiskrift" og skriver navnet mitt på forskjellige måter.
KRITERIER:
- Jeg lager minst fem forskjellige varianter av navnet mitt.
- Jeg skriver (tegner) navnet mitt på eget ark, klipper det ut og limer det på oppgavearket. - Jeg er kreativ (oppfinnsom).
- Jeg bruker minst fem forskjellige skriveredskap (redskapene kan brukes flere ganger, "blandes" eller brukes hver for seg)

EGENVURDERING:
Fargekoder i ruten bak kriteriene.
RØD: Dette var vanskelig, GUL: Gikk helt greit, men jeg er ikke helt fornøyd.
GRØNN: Lett, jeg er kjempefornøyd.

Økten startet med at jeg brukte "The hat" for å sette sammen to og to ("inspirasjonspartnere").
Elevene satte seg sammen, og vi gikk gjennom oppgaven sammen.
Da vi kom til ordet kreativ måtte vi stoppe opp, det var ikke alle som visste (husket...) hva det betyr. Elevene fikk 30 sekunder til å diskutere med partneren sin.... Da tiden var ute brukte jeg "The hat" igjen og trekte navnet til den som skulle svare :)Etter dette stilte jeg nedtellingsklokken på "Smart notebook" på 10 minutter. Nå skulle elevene jobbe sammen, og finne på flest mulig måter å skrive bokstaver på (kladd/skisse):

Jeg hadde skrevet ned noen inspirasjonsord på oppgavearket (burde egentlig gjort dette sammen med elevene....., det skal jeg gjøre neste gang jeg bruker oppgaven :))


Inspirasjonsord: Liten, stor, geometriske former, prikker, ruter, enkel strek, dobbel strek, tynn strek, tykk strek, hjerter, blomster, stjerner, kruseduller, bølger, dyr, border, farger, svart/hvitt.
Etter 10 minutter gikk elevene tilbake til plassen sin igjen. Nå skulle eleven se hva de som sitter ved siden av seg hadde gjort. PÅ denne måten samlet elevene inspirasjon til videre arbeid, og elevene var klar til å lage sine fem variasjoner av navnet sitt :)