Vurdering for læring - VFL

Hasle skole har fokus på VFL (vurdering for læring). Tydelige læringsmål, kriterier og en vurderingsmetode som fremmer læring brukes bevisst i den daglige undervisningen. Elevene bevisstgjøres på hva de skal lære, og har lært. I denne bloggen deler jeg oppgaver og viser hvordan jeg bruker VFL i kunst og håndverkundervisningen.
For ordenskyld minner jeg om god folkeskikk når det gjelder å dele andre sine bilder og oppgaver offentlig (spørr om lov før du deler).


Kontakt meg gjerne på : Jorunn.stenodegard@gmail.com.

onsdag 1. februar 2012

VFL i Kunst og håndverk

VFL (Vurdering for læring) I KUNST OG HÅNDVERK
Et naturlig spørsmål vil være : Hemmer kriterier kreativiteten til elevene?
Mitt svar på det er både ja og nei, men jeg ser mange flere fordeler med kriterier i oppgavene eller ulemper. Jeg underviser på en barneskole og jeg ser hver dag hvordan kriterier hjelper elevene til å få et bedre resultat.
Og mestring gir skaperglede!
Jeg vil også si at i tillegg til de grunnleggende ferdighetene fra kunnskapsløftet (skrive, regne, lese….) som skal inn i alle fag, har vi også våre egne grunnleggende ferdigheter i kunst- og håndverkfaget som må øves inn.
For eksempel: Tre nålen og feste tråden pent på baksiden i broderi, variere streken tynn-tykk /hard-myk i tegning, bruke linjal og spiss blyant når vi lærer perspektivtegning, tegne mnsk. med riktige proporsjoner osv. osv.

For at elevene skal vite hva de skal lære trenger vi MÅL for oppgaven/perioden, og for at elevene skal vite hva som må til for å nå målet (hva som kreves) trenger vi kriterier (”oppskrift”).
Mål og kriterier vurderes på forskjellige måter undervegs og til slutt.

Jeg innrømmer gjerne at jeg ikke alltid rekker å lage gode kriterier til oppgavene, men jeg ser også at oppgavene/løsningene blir bedre når kriteriene er på plass. Noen ganger tar jeg også med elevene og lager kriterier, men her (også) har jeg forbedringspotensiale...


På veggene i klasserommet mitt har jeg laget laminerte plakater med kriterier for:
Symaskin, maling, tegning, arbeidsinnsats og arbeidsro. Plakatene settes på tavla og brukes når de er relevante for timen.

Ingen kommentarer: