Vurdering for læring - VFL

Hasle skole har fokus på VFL (vurdering for læring). Tydelige læringsmål, kriterier og en vurderingsmetode som fremmer læring brukes bevisst i den daglige undervisningen. Elevene bevisstgjøres på hva de skal lære, og har lært. I denne bloggen deler jeg oppgaver og viser hvordan jeg bruker VFL i kunst og håndverkundervisningen.
For ordenskyld minner jeg om god folkeskikk når det gjelder å dele andre sine bilder og oppgaver offentlig (spørr om lov før du deler).


Kontakt meg gjerne på : Jorunn.stenodegard@gmail.com.

tirsdag 10. september 2013

5.trinn lager stein av ull :)
5.trinn lærer om helleristninger, piktogram, toving og nålefilting.
MÅL:
  • Jeg lar meg inspirere av helleristninger, tover og nålefilter en liten pute.
  • Jeg forklarer ordene helleristning og piktogram.
  • Jeg forteller hva slags motiv vi finner på helleristningene, og hva helleristningene forteller oss.
VURDERING:
Egenvurdering: ”Smilefjes” på oppgaveark.
Lærervurdering: Muntlig tilbakemelding underveis og tilslutt.

PowerPoint presentasjon her.

En liten oppdatering fra 2016. Oppgaven ble publisert i 2013. Jeg bruker oppgaven ennå, men har redigert målene. Se rød tekst på denne siden :)