Vurdering for læring - VFL

Hasle skole har fokus på VFL (vurdering for læring). Tydelige læringsmål, kriterier og en vurderingsmetode som fremmer læring brukes bevisst i den daglige undervisningen. Elevene bevisstgjøres på hva de skal lære, og har lært. I denne bloggen deler jeg oppgaver og viser hvordan jeg bruker VFL i kunst og håndverkundervisningen.
For ordenskyld minner jeg om god folkeskikk når det gjelder å dele andre sine bilder og oppgaver offentlig (spørr om lov før du deler).


Kontakt meg gjerne på : Jorunn.stenodegard@gmail.com.

søndag 8. september 2013

4.trinn: GEOMETRISKE FORMER, FARGEPERSPEKTIV OG OVERLAPPING.

MÅL:

Jeg bruker geometriske former, overlapping og fargeperspektiv og lager en by.

Jeg forklarer ordet fargeperspektiv.

Jeg forklarer ordet overlapping.

Jeg forklarer ordet geometriske former.

Jeg forklarer forskjellen på varme og kalde farger.

 Kriterier:

Jeg bruker farga kartong, saks og lim (ikke blyant).

Jeg starter med «grumsete» og eller kalde farger bakerst og jobber meg framover i bildet.

Jeg bruker varme og/eller sterke farger fremst.

Jeg velger vindusfarger som passer til husene.

Jeg limer vinduene på linje (hvilken etasje er vinduene i?).

Vurdering:

Muntlig tilbake melding fra lærer undervegs og til slutt.

To stjerner og et ønske muntlig fra inspirasjonspartner.