Vurdering for læring - VFL

Hasle skole har fokus på VFL (vurdering for læring). Tydelige læringsmål, kriterier og en vurderingsmetode som fremmer læring brukes bevisst i den daglige undervisningen. Elevene bevisstgjøres på hva de skal lære, og har lært. I denne bloggen deler jeg oppgaver og viser hvordan jeg bruker VFL i kunst og håndverkundervisningen.
For ordenskyld minner jeg om god folkeskikk når det gjelder å dele andre sine bilder og oppgaver offentlig (spørr om lov før du deler).


Kontakt meg gjerne på : Jorunn.stenodegard@gmail.com.

fredag 8. november 2013

HØSTUTSTILLING HASLE SKOLE 2013: TEGNING PÅ 5.TRINN


MÅL:
Jeg følger kriteriene og får en flateform til å virke rund ved hjelp av skyggelegging.
Jeg forklarer ordene egenskygge og slagskygge.
Jeg bruker egenskygge og slagskygge og tegner en kopp eller en vase.

 KRITERIER / EGENVURDERING:

J
K
L
Jeg bruker spiss myk blyant og tegner en flateform av en kopp eller en vase på et A5 tegneark.
Jeg tegner svakt i starten og forsterker streken etter hvert.
Jeg bestemmer hvor lyset skal komme fra og hvilken skraveringsteknikk jeg skal bruke.
Jeg bruker minst fem forskjellige gråtoner og skyggelegger flateformen slik at den virker rund (blir tredimensjonal).
Jeg tegner slagskygge og finpusser på tegningen min.
Mer info om oppgaven her"To stjerner og et ønske" til klassekammerat.