Vurdering for læring - VFL

Hasle skole har fokus på VFL (vurdering for læring). Tydelige læringsmål, kriterier og en vurderingsmetode som fremmer læring brukes bevisst i den daglige undervisningen. Elevene bevisstgjøres på hva de skal lære, og har lært. I denne bloggen deler jeg oppgaver og viser hvordan jeg bruker VFL i kunst og håndverkundervisningen.
For ordenskyld minner jeg om god folkeskikk når det gjelder å dele andre sine bilder og oppgaver offentlig (spørr om lov før du deler).


Kontakt meg gjerne på : Jorunn.stenodegard@gmail.com.

fredag 8. november 2013

Høstutstilling Hasle Skole 2013: Lampedesign 7.trinn. Tverrfaglig oppgave kunst og håndverk og naturfag


Dagen derpå hadde vi fokus på vurdering.
Her er det gutter på 7.trinn som gir
" To stjerner og et ønske" til hverandre :)
"Jeg ser på kreativitet og utførelse og sjekker om den jeg
vurderer oppgaven til kan forklare hva elektrisk strøm er".