Vurdering for læring - VFL

Hasle skole har fokus på VFL (vurdering for læring). Tydelige læringsmål, kriterier og en vurderingsmetode som fremmer læring brukes bevisst i den daglige undervisningen. Elevene bevisstgjøres på hva de skal lære, og har lært. I denne bloggen deler jeg oppgaver og viser hvordan jeg bruker VFL i kunst og håndverkundervisningen.
For ordenskyld minner jeg om god folkeskikk når det gjelder å dele andre sine bilder og oppgaver offentlig (spørr om lov før du deler).


Kontakt meg gjerne på : Jorunn.stenodegard@gmail.com.

fredag 8. november 2013

HØSTUTSTILLING PÅ HASLE SKOLE: 3. TRINN

3. har hatt prosjekt om bronsealderen.
Elevene har skrevet om dyra, redskapene og husene, tegnet tegninger og laget langhus fra perioden.
 
Beklager dårlig bilde. Skal be læreren om en ny utskrift som jeg skal legge ut senere.
Denne arbeidsformen er helt klart noe elevene vil ha mer av!
 

Ingen kommentarer: