Vurdering for læring - VFL

Hasle skole har fokus på VFL (vurdering for læring). Tydelige læringsmål, kriterier og en vurderingsmetode som fremmer læring brukes bevisst i den daglige undervisningen. Elevene bevisstgjøres på hva de skal lære, og har lært. I denne bloggen deler jeg oppgaver og viser hvordan jeg bruker VFL i kunst og håndverkundervisningen.
For ordenskyld minner jeg om god folkeskikk når det gjelder å dele andre sine bilder og oppgaver offentlig (spørr om lov før du deler).


Kontakt meg gjerne på : Jorunn.stenodegard@gmail.com.

torsdag 10. november 2016

HØSTUTSTILLINGEN 2016: PEPPERKAKEHUS PÅ 6.TRINN. TVERRFAGLIG KUNST OG HÅNDVERK / MAT OG HELSE


Prosjektet startet på slutten av 5.trinn med arkitekturhistorie.
Elevene jobbet sammen i grupper og laget veggavis fra forskjellige stilepoker i arkitekturhistorien.
Bygninger i nærmiljøet vårt (Oslo) der arkitekten har hatt stilarten som inspirasjon var et av kriteriene. Veggavisen ble presentert for klassen før den ble hengt opp i fellesområde på skolen.
Denne høsten har elevene jobbet sammen i mat og helsegruppene. Prosjektet startet i kunst og håndverktimene der elevene først måtte bli enige om hvilket hus i nærmiljøet de ville bruke som inspirasjon.
Deretter tegnet de skisser, brukte målestokk for å regne ut størrelsen på modellen, bygde skisse i kopipapir og pappmodell som senere ble klipt i stykker og brukt som sjablonger på pepperkakedeigen.
Prosjektet fortsatte på mat og helse der de laget pepperkakedeig, skar ut mønsterdelene, stekte og pyntet huset. Selve monteringen gjorde mat og helse lærer Eva.
                              Ingen kommentarer: