Vurdering for læring - VFL

Hasle skole har fokus på VFL (vurdering for læring). Tydelige læringsmål, kriterier og en vurderingsmetode som fremmer læring brukes bevisst i den daglige undervisningen. Elevene bevisstgjøres på hva de skal lære, og har lært. I denne bloggen deler jeg oppgaver og viser hvordan jeg bruker VFL i kunst og håndverkundervisningen.
For ordenskyld minner jeg om god folkeskikk når det gjelder å dele andre sine bilder og oppgaver offentlig (spørr om lov før du deler).


Kontakt meg gjerne på : Jorunn.stenodegard@gmail.com.

søndag 10. desember 2017

6.TRINN HAR FOTOGRAFERT OG MANIPULERT BILDER DIGITALT.
Årets 7.trinn jobbet med denne oppgaven før ferien.
Elevene brukte vanlig fotoapparat og jobbet i grupper da de fotograferte.
Resten av oppgaven var individuell. 
Tema: Natur, arkitektur, fantasi og portrett.
Vi hadde fokus på ulike vinkler, forskjellig lys, kontraster, ro, bevegelse, følelser og detaljer.


Ingen kommentarer: